opis projektu

Projekt „Teatr dla Edukacji”  wykorzystuje metodę teatru kukiełkowego, która jest metodą powszechnie stosowaną w edukacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych w wielu krajach Globalnego Południa. Podstawy teoretyczne tej koncepcji zostały stworzone przez dwóch Brazylijczyków Paolo Freire (edukatora i filozofa) oraz Augusto Boala (reżysera teatralnego i pisarza). Głównym założeniem teatru dla rozwoju jest wykorzystanie podejścia partycypacyjnego w procesie edukacji przez teatr. Przedstawienie: Rafiki – mój przyjaciel z Afryki, opowiada o dwójce tanzańskich dzieci, Ally’im oraz Bahati i ich codzienności w kontekście edukacji.

Na stronie znajdują się artykuły przybliżające metodologię teatru dla rozwoju, tekst przedstawienia:
Rafiki – mój przyjaciel z Afryki, a także plansze i scenariusze pracy z dziećmi z wykorzystaniem tych materiałów.

Strona internetowa oraz znajdujące się na niej materiały powstały w ramach projektu Fundacji „Kultury Świata”, pod nazwą: „Teatr dla Edukacji”. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2013 roku
Wszystkie materiały dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.